Teraz wystarczy
na dłużej

Zanim zastosujesz Ranigast MAX

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ranigast MAX

Kiedy nie stosować leku Ranigast MAX

Leku Ranigast MAX nie należy stosować w przypadku:

  • gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub na inny składnik leku,
  • dzieci w wieku poniżej 16 lat.
   
 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ranigast MAX

 Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza w następujących przypadkach:

  • przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, 
  • zaburzeń czynności wątroby lub nerek,
  • porfirii, gdy wraz z niestrawnością występuje chudnięcie, 
  • stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, 
  • współistniejących chorób, leczonych innymi lekami przepisanymi przez lekarza,
  • leczenie ranitydyną może maskować objawy nowotworu.
  

Stosowanie z innymi lekami

Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.

Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność ranitydyny.

Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.

Sukralfat (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka) w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie ranitydyny.

Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać wchłanianie ranitydyny. Dlatego jeśli wskazane jest stosowanie takich leków to nie należy ich przyjmować w ciągu godziny przed lub po przyjęciu dawki ranitydyny.

Ranitydyna nie nasila działania leków, takich jak amoksycylina (antybiotyk) i metronidazol (lek przeciwgrzybiczy i przeciwpierwotniakowy), diazepam (lek uspokajający i przeciwlękowy stosowany w leczeniu padaczki), lidokaina (lek znieczulający, stosowany także w leczeniu zaburzeń rytmu serca), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), propranolol (lek stosowany m.in. w leczeniu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej) i warfaryna (lek przeciwzakrzepowy).

W przypadku przyjmowania innych leków, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ranigast MAX należy zasięgnąć opinii lekarza.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ranigast MAX, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich przyjmowanych aktualnie, bądź w ostatnim czasie innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

  

Stosowanie leku Ranigast MAX z jedzeniem i piciem

 Pokarm nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ranitydyny, dlatego lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

  

Ciąża i okres karmienia piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania ranitydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano działania niepożądane, takie jak: zawroty i bóle głowy lub niewyraźne widzenie, które mogą ograniczać sprawność psychofizyczną. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

 

 

 Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ranigast MAX

 Tabletki Ranigast MAX zawierają żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.