Działa i szybko, i długo! Jedna tabletka i zgaga znika.

Zanim zastosujesz Ranigast PRO

Ważne informacje przed zastosowaniem leku Ranigast PRO

Kiedy nie stosować leku Ranigast PRO

Leku Ranigast PRO nie należy stosować w przypadku: gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub na inny składnik leku, dzieci w wieku poniżej 16 lat.

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ranigast PROPrzed rozpoczęciem stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza w następujących przypadkach:

 • przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, 
 • zaburzeń czynności wątroby lub nerek, 
 • porfirii, 
 • gdy wraz z niestrawnością występuje utrata masy ciała,
 • stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, 
 • współistniejących chorób, leczonych innymi lekami przepisanymi przez lekarza, 
 • leczenie ranitydyną może maskować objawy nowotworu.

Jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych sytuacji występują obecnie lub występowały w przeszłości, należy zasięgnąć porady lekarza.

 

Stosowanie z innymi lekami

 • Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.
 • Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.
 • Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność ranitydyny.
 • Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.
 • Sukralfat (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka) w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie ranitydyny.
 • Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać wchłanianie ranitydyny. Dlatego jeśli wskazane jest stosowanie takich leków to nie należy ich przyjmować w ciągu godziny przed lub po przyjęciu dawki ranitydyny.
 • Ranitydyna nie nasila działania leków, takich jak: amoksycylina (antybiotyk) i metronidazol (lek przeciwgrzybiczy i przeciwpierwotniakowy), diazepam (lek uspokajający i przeciwlękowy stosowany w leczeniu padaczki), lidokaina (lek znieczulający, stosowany także w leczeniu zaburzeń rytmu serca), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), propranolol (lek stosowany m.in. w leczeniu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej) i warfaryna (lek przeciwzakrzepowy).
 • Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ranigast PRO, należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę o wszelkich przyjmowanych aktualnie, bądź w ostatnim czasie innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

 

Stosowanie leku Ranigast PRO z jedzeniem i piciemPokarm nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ranitydyny, dlatego lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

 

Ciąża i okres karmienia piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszynBrak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania ranitydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano działania niepożądane, takie jak: zawroty i bóle głowy lub niewyraźne widzenie, które mogą ograniczać sprawność psychofizyczną. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ranigast PROTabletki Ranigast PRO zawierają żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.