Teraz wystarczy
na dłużej

Jak stosować Ranigast MAX?

Jak stosować lek Ranigast MAX?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat

  • W przypadku wystąpienia objawów niestrawności należy zastosować 1 tabletkę powlekaną 150 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę.
  • Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
  • Leku nie należy stosować samodzielnie przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.


Dawkowanie w niewydolności nerek

  • U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) wydalanie ranitydyny może być zmniejszone, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny w surowicy. 
  • U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie.
  • W przypadku wrażenia, że działanie leku Ranigast MAX jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ranigast MAX

  • W wyniku przedawkowania leku Ranigast MAX mogą wystąpić przemijające objawy niepożądane, jakie występują w czasie leczenia ranitydyną (patrz: Możliwe działania niepożądane). Niekiedy może wystąpić niedociśnienie i zaburzenia chodu.
  • W razie zatrucia należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.


Pominięcie zastosowania leku Ranigast MAX

  • W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.


Przerwanie stosowania leku Ranigast MAX

  • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania niniejszego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.