Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych została określona w następujący sposób:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)
Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)
Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów)
Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów)
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

Ciężkie reakcje uczuleniowe:

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (objawiający się: wysypką, pieczeniem i swędzeniem języka, dłoni i stóp, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła, trudnością w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, gwałtownym zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca);

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

 • Ciężkie reakcje skórne (bardzo rzadko): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub złuszczeniem się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych, szybkie pogarszanie się stanu ogólnego pacjenta.
 • Inne ciężkie reakcje (bardzo rzadko): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane uszkodzeniem wątroby); zaburzenia czynności nerek objawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców i gorączką; ostre zapalenie trzustki objawiajace się silnym bólem w górnej i środkowej części brzucha, z wystepującymi jednocześnie wymiotami i wysoką gorączką.
 

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów): bóle brzucha, zaparcia,  nudności.
Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • przemijające zaburzenia czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych tzw. enzymy wątrobowe: AspAT i AlAT wykazane w testach laboratoryjnych),
 • wysypka skórna (swędzące, czerwone grudki na skórze),
 • reakcje uczuleniowe.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • biegunka,
 • przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); lub zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi: krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi; niekiedy częściowe lub całkowite zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym,
 • zwolnienie czynności serca, nieregularne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy),
 • bóle głowy (czasami silne),
 • zawroty głowy,
 • przemijające drżenia, powolne, nierytmiczne ruchy rąk (tzw. ruchy mimowolne),
 • pobudzenie,
 • dezorientacja (zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby),
 • depresja,
 • omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku),
 • niewyraźne widzenie,
 • łysienie,
 • zapalenie naczyń krwionośnych (objawiające się bólem i obrzękiem nogi, zaczerwienieniem i zwiększeniem ciepłoty skóry),
 • powiększenie sutków u mężczyzn (tzw. ginekomastia),
 • przemijająca impotencja u mężczyzn,
 • bóle stawów i mięśni.
 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty