Działa i szybko, i długo! Jedna tabletka i zgaga znika.

Przechowywanie Ranigastu PRO

Jak przechowywać lek Ranigast PRO
  • Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
  • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
  • Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
  • Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
  • Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.
  • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.