Przechowywanie Ranigastu Fast

Jak przechowywać lek Ranigast Fast?
  • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
  • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.
  • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
  • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.